Cenovnik za medjunarodni prevoz

Usluge međunarodnog prevoza

-Vozač i suvozač - 1 €/km

-Dolazak po pacijenta se ne naplaćuje

-uz pacijenta, moguće je povesti
1-3 osobe u pratnji

Transport vršimo od "kreveta
do kreveta."

Posebni uslovi

Transport osoba vršimo od "kreveta do kreveta". Čekanja u vanrednim slučajevima po dogovoru.

Za precizniju cenu molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona.